Missie

In de missie van PerspectiefPlus staat het belang van werk centraal. Werk betekent meer dan geld verdienen; het is voor mensen een manier om ambities waar te maken, om een toegevoegde waarde te hebben, om sociale contacten te hebben en het geeft structuur aan hun leven. Voor bedrijven zijn de mensen die er werken het goud van het bedrijf. Toegewijde, vakbekwame, ambitieuze werknemers betekenen voor een bedrijf het verschil tussen groeien, overleven of failliet gaan. PerspectiefPlus richt zich daarom zowel op het werkperspectief van de mens als dat van het bedrijf.

Visie

Een traject bij PerspectiefPlus is een investering waarvan een kandidaat veel profijt zal hebben. Hoewel de toekomst nog onduidelijk kan zijn en de arbeidsmarkt mogelijk ongrijpbaar, zal onze begeleiding bijdragen aan een gerichte toekomstvisie, inzicht in de arbeidsmarkt, kwaliteiten en interesses.

PerspectiefPlus wil de meest kwalitatieve en resultaatgerichte dienstverlener in het brede werkveld van werk en verzuim zijn. Zowel vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgever als vanuit het gezichtspunt van de kandidaat.

Image module