………

Spoor 2

Een langdurig zieke medewerker is voor iedere organisatie én de betrokken medewerker een vervelende kwestie. Wanneer een medewerker langer dan één jaar ziek is dan is de werkgever  verplicht om de mogelijkheden voor de betrokken medewerker op de arbeidsmarkt buiten de organisatie te onderzoeken. Meestal wordt hierbij de expertise van een re-integratiebureau ingeroepen.

Uitval door ziekte kan iedereen overkomen; dit kan veel verdriet, boosheid en verlies van zelfvertrouwen met zich meebrengen. Natuurlijk hebben we aandacht voor de moeilijke situatie waarin iemand zich bevindt en gaan we samen met deze persoon op zoek naar wat nog wél kan, een nieuw perspectief!

Middels testen en gerichte opdrachten brengen we drijfveren, kwaliteiten en vaardigheden in beeld. Dit resulteert in een up-to-date arbeidsmarktprofiel waarna een plan van aanpak volgt.

Een van de stappen die we vaak inzetten tijdens de fase van de arbeidsmarktoriëntatie is een werkervaringsplaats. Via een werkervaringsplaats kunnen kandidaten hun belastbaarheid toetsen, zelfvertrouwen vergroten, hun netwerk uitbreiden, werkervaring opdoen en toevoegen aan hun cv, mogelijke nieuwe vaardigheden aanleren of onderzoeken of het werk passend is.

Wij werken vanuit een actieve benadering van kandidaten naar werk en dragen zorg voor een professionele en intensieve begeleiding. We werken open, luisteren, adviseren, stimuleren, motiveren en houden een spiegel voor als dat nodig mocht zijn. Ook ondersteunen we de werkgever door duurzame oplossingen te bieden voor de inzetbaarheid van werknemers.

Pluspunten voor de medewerker

 • Persoonlijke begeleiding op maat, gericht op duurzame werkhervatting;
 • Begeleiding bij rouwverwerking en/of aandacht voor de situatie waarin je beland bent;
 • Loopbaanonderzoek en arbeidsmarktoriëntatie;
 • Begeleiding bij solliciteren, cv, brief, LinkedIn-profiel;
 • Begeleiding naar een werkervaringsplaats. Op deze manier kun je op een laagdrempelige manier meekijken in de keuken van een ander bedrijf;
 • Jobhunting en gebruik maken van het netwerk van PerspectiefPlus;
 • Nazorg, zodat we zeker weten dat je duurzaam op je plek bent bij je nieuwe werkgever.

Pluspunten voor de werkgever

 • Wij dragen er zorg voor dat het Spoor 2 traject Poortwachterproof is;
 • Schadelastbeperking;
 • Wij ontzorgen met als doel om uw zieke werknemer daadkrachtig bij te staan in de  zoektocht naar passend duurzaam werk;
 • We laten zien wat we doen en dragen zorg voor heldere rapportages;
 • We werken actiegericht, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen;
 • We kijken goed naar wat de medewerker/kandidaat nodig heeft en wat de kortste weg naar werk is;
 • Tijdens een traject krijgt de medewerker/kandidaat alle ondersteuning die er nodig is, zodat de samenwerking goed afgesloten kan worden.
Image module